Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych (zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach podstron serwisu). Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies uniemożliwi zbieranie statystyk o odwiedzinach strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.
Xw
 

STRONA GŁÓWNA


INFORMACJE:

Komunikaty Dyrekcji
Kalendarz roku szkolnego
Kontakt z nami
Pliki do pobrania


WAŻNE LINKI:

MEN
OKE
CKE
KO


STRONA PO:

English
Deutsch


BIP

DG

Szkoła odkrywców talentów

Szkoła wpółpracy

 
KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

ROZKŁAD DZWONKÓW


 

WYKAZ DZWONKÓW

1.             

  8:00 - 8:45

2.             

  8:55 - 9:40

3.             

  9:50 - 10:35

4.             

10:45 - 11:30

5.             

11:40 - 12:25

6.             

12:45 - 13:30

7.             

13:35 - 14:20

8.             

14:25 - 15:10

 

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW ZSO NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp.

Data

Tematyka 

1.

12.09.2016 r.

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

Tworzenie pozytywnego klimatu klasy.

2.

25.10.2016 r.

Konsultacje indywidualne

3.

22.11.2016 r.

Zebrania z rodzicami klas I - III G 6 oraz klas I - III  LO

Zapobieganie wykluczeniu i agresji rówieśniczej.

4.

20.12.2016 r.

Konsultacje indywidualne.

 

5.

12.01.2017 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III  LO oraz I - III G6 poinformowanie o ocenach semestralnych. Podsumowanie      I semestru roku szkolnego 2016/2017. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

 

6.

06.03.2017 r.

Konsultacje indywidualne.

7.

05.04.2017 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III LO poinformowanie  o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III G 6 oraz klas I – II LO.

Przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

8.

10.05.2017 r.

Konsultacje indywidualne z rodzicami uczniów klas I - II  LO oraz I - III G 6.

9.

06.06.2017 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-II LO oraz I - III G 6 – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

LP

 

 

DATA

 

WYDARZENIE

 1.  

01.09.2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 1.  

14.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej,

 1.  

31.10.2016

Dzień dodatkowo wolny po odpracowaniu w dniu 22.10.2016

 1.  

01.11.2016

Wszystkich Świętych

 1.  

11.11.2016

Święto Niepodległości

 1.  

23.12.2016-31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna.

 1.  

01.01.2017

Nowy Rok

 1.  

06.01.2017

Objawienie Pańskie

 1.  

13.01.2017

Koniec I semestru dla klas I-III Gimnazjum nr 6;
dla klas I-III LO

 1.  

16.01.2017-29.01.2017

Ferie zimowe

 1.  

13.04.2017-18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

 1.  

19.04.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych G6-egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

 1.  

20.04.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych G6-egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza

 1.  

21.04.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych G6-egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny

 1.  

28.04.2017

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych III LO

 1.  

02.05.2017

Dzień dodatkowo wolny, zostanie odpracowany w dniu 03.06.2017 r

 1.  

04.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO-egzamin maturalny z języka polskiego.

 1.  

05.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO-egzamin maturalny z matematyki

 1.  

08.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO-egzamin maturalny z języka angielskiego

 1.  

15.06.2017

Boże Ciało

 1.  

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Terminy działań związanych  z ocenianiem,

klasyfikowaniem i promowaniem

w roku szkolnym 2016/2017

I  semestr od  01.09.2016  do 13.01.2017 r. – klasy I-III LO + I-III G6                             

I   Klasyfikacja śródroczna w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Termin

1.

Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.

 

20.12.2016 r.

 

2.

Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej.

                              

         20.12.2016 r.

   

3.

Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.

 

  11.01.2017 r.

 

4.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

         12.01.2017 r.

           

5.

Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

          12.01.2017 r.

           

II  semestr od  30.01.2017  do 28.04.2017 r. – klasy programowo najwyższe III LO

I   Klasyfikacja końcoworoczna w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Termin

1.

Przekazanie  wychowawcom  na piśmie przez  wszystkich  nauczycieli nazwisk  uczniów,  dla  których  przewidywane  są oceny  niedostateczne  lub nieklasyfikowania wraz z zagadnieniami do uzupełnienia wynikającymi z podstawy programowej.

 

04.04.2017 r.

 

2.

Rada Pedagogiczna –  ZSO nr 2 analiza dydaktyczno-wychowawcza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub oceną naganną zachowania.

                                

          05.04.2017 r.

     

3.

Zawiadomienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną zachowania oraz ich rodziców z uzyskaniem potwierdzenia na piśmie. Złożenie u Wicedyrektora szkoły z podpisami uczniów i rodziców.

 

  05.04.2017 r.

 

 

4.

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych  z wpisaniem ich do dziennika w rubryce: „ ocena przewidywana”.

 

         05.04.2017 r.

           

5.

Zebrania rodziców informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych.

          05.04.2017 r.

           

6.

Wpisanie ocen do dzienników lekcyjnych.

25.04.2017 r.

              

   7.

  

Złożenie u wicedyrektora szkoły przez wychowawców sprawozdań z wyników klasyfikacji.

         25.04.2017 r.

 

8.

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

                                                                            

26.04.2017 r.

 

II  semestr od  30.01.2017 do 23.06.2017 r. – klasy I-II III LO oraz klasy I-III G6                             

I   Klasyfikacja końcoworoczna w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Termin

1.

Przekazanie  wychowawcom  na piśmie przez  wszystkich  nauczycieli nazwisk  uczniów,  dla  których  przewidywane  są oceny  niedostateczne  lub nieklasyfikowania wraz z zagadnieniami do uzupełnienia wynikającymi z podstawy programowej.

 

05.06.2017 r.

 

2.

Rada Pedagogiczna –  ZSO nr 2 analiza dydaktyczno-wychowawcza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub oceną naganną zachowania.

                                

          05.06.2017 r.

   

3.

Zawiadomienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną zachowania oraz ich rodziców z uzyskaniem potwierdzenia na piśmie. Złożenie u Wicedyrektora szkoły z podpisami uczniów i rodziców.

 

  06.06.2017 r.

 

 

4.

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych  z wpisaniem ich do dziennika w rubryce: „ ocena przewidywana”.

         06.06.2017 r.

           

5.

Zebrania rodziców informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych.

          06.06.2017 r.

           

6.

Wpisanie ocen do dzienników lekcyjnych.

19.06.2017 r.

            

   7.

  

Złożenie u wicedyrektora szkoły przez wychowawców sprawozdań z wyników klasyfikacji.

         19.06.2017 r.

 

8.

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

                                                                             

20.06.2017 r.