Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych (zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach podstron serwisu). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies uniemożliwi zbieranie statystyk o odwiedzinach strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.
X
w
 

STRONA GŁÓWNA


REKRUTACJA:

Rekrutacja 2017/2018
Regulamin rekrutacji


O SZKOLE:

O szkole
Historia i patron szkoły
Grono pedagogiczne
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Doradca zawodowy
Biblioteka


Z ŻYCIA SZKOŁY:

Aktualności szkolne
Klasa policyjna 2016
Klasa policyjna 2017
Klasa wojskowa 2017
Klasa medialna z promocją zdrowia
Wydarzenia sportowe
Konkursy i olimpiady
Akcje i projekty
Projekt comenius
Samorząd szkolny
Gazetka szkolna
Odczyty meteo


DOKUMENTY:

Statut
PSO
Wymagania edukacyjne
Regulamin wycieczek
Raporty ewaluacji
Regulamin klasy mundurowej


UCZEŃ I RODZIC:

Kalendarz roku szkolnego
Spotkania z rodzicami
Dzwonki
Wykaz podręczników
Zajęcia pozalekcyjne
Egzamin maturalny


ABSOLWENCI:

50-lecie Szenwalda
Wspomnienia


PARTNERZY: 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2016-09-22 18:31:04 | Zamieścił: Piotr
Terminy działań związanych z ocenianiem,
klasyfikowaniem i promowaniem w roku szkolnym
2016/2017

2016-09-22 18:30:40 | Zamieścił: Piotr
I semestr od 01.09.2016 do 13.01.2017 r. –
klasy I-III LO + I-III G6

Klasyfikacja śródroczna w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Termin

1.

Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.

 

20.12.2016 r.

 

2.

Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej.

                               

         20.12.2016 r.

    

3.

Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.

 

  11.01.2017 r.

 

4.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

         12.01.2017 r.

           

5.

Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

          12.01.2017 r.

           

 

2016-09-22 18:29:23 | Zamieścił: Piotr
II semestr od 30.01.2017 do 28.04.2017 r. –
klasy programowo najwyższe III LO

Klasyfikacja końcoworoczna w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Termin

1.

Przekazanie  wychowawcom  na piśmie przez  wszystkich  nauczycieli nazwisk  uczniów,  dla  których  przewidywane  są oceny  niedostateczne  lub nieklasyfikowania wraz z zagadnieniami do uzupełnienia wynikającymi z podstawy programowej.

 

04.04.2017 r.

 

2.

Rada Pedagogiczna –  ZSO nr 2 analiza dydaktyczno-wychowawcza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub oceną naganną zachowania.

 

           05.04.2017 r.

   

3.

Zawiadomienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną zachowania oraz ich rodziców z uzyskaniem potwierdzenia na piśmie. Złożenie u Wicedyrektora szkoły z podpisami uczniów i rodziców.

  05.04.2017 r.

 

 

4.

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych  z wpisaniem ich do dziennika w rubryce: „ ocena przewidywana”.

 

         05.04.2017 r.

           

5.

Zebrania rodziców informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych.

          05.04.2017 r.

           

6.

Wpisanie ocen do dzienników lekcyjnych.

25.04.2017 r.

             

   7.

 

Złożenie u wicedyrektora szkoły przez wychowawców sprawozdań z wyników klasyfikacji.

         25.04.2017 r.

 

8.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

                                                                             

26.04.2017 r.

 

 

2016-09-22 18:27:36 | Zamieścił: Piotr
II semestr od 30.01.2017 do 23.06.2017 r. –
klasy I-II III LO oraz klasy I-III G6

Klasyfikacja końcoworoczna w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Termin

1.

Przekazanie  wychowawcom  na piśmie przez  wszystkich  nauczycieli nazwisk  uczniów,  dla  których  przewidywane  są oceny  niedostateczne  lub nieklasyfikowania wraz z zagadnieniami do uzupełnienia wynikającymi z podstawy programowej.

 

05.06.2017 r.

 

2.

Rada Pedagogiczna –  ZSO nr 2 analiza dydaktyczno-wychowawcza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub oceną naganną zachowania.

                        

           05.06.2017 r.

   

3.

Zawiadomienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną zachowania oraz ich rodziców z uzyskaniem potwierdzenia na piśmie. Złożenie u Wicedyrektora szkoły z podpisami uczniów i rodziców.

  06.06.2017 r.

 

 

4.

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych  z wpisaniem ich do dziennika w rubryce: „ ocena przewidywana”.

 

         06.06.2017 r.

           

5.

Zebrania rodziców informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych.

          06.06.2017 r.

           

6.

Wpisanie ocen do dzienników lekcyjnych.

19.06.2017 r.

             

   7.

 

Złożenie u wicedyrektora szkoły przez wychowawców sprawozdań z wyników klasyfikacji.

         19.06.2017 r.

 

8.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

                                                                             

20.06.2017 r.

 

 

2016-09-22 18:25:42 | Zamieścił: Piotr
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ZESPÓŁ
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ

 

LP

 

 

DATA

 

WYDARZENIE

 1.  

01.09.2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 1.  

14.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej,

 1.  

31.10.2016

Dzień dodatkowo wolny po odpracowaniu w dniu 22.10.2016

 1.  

01.11.2016

Wszystkich Świetych

 1.  

11.11.2016

Święto Niepodległości

 1.  

23.12.2016-31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna.

 1.  

01.01.2017

Nowy Rok

 1.  

06.01.2017

Objawienie Pańskie

 1.  

13.01.2017

Koniec I semestru dla klas I-III Gimnazjum nr 6;
dla klas I-III LO

 1.  

16.01.2017-29.01.2017

Ferie zimowe

 1.  

13.04.2017-18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

12

 

28.04.2017

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych III LO

13

02.05.2017

Dzień dodatkowo wolny, zostanie odpracowany w dniu 03.06.2017 r

14

04.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO-egzamin maturalny z języka polskiego.

 15

05.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO-egzamin maturalny z matematyki

16

08.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO-egzamin maturalny z języka angielskiego

 17

 

15.06.2017

Boże Ciało

 18

 

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017